تحلیل ادبی – تفسیری انفرادات قرائت نافع مدنی

۷۵هزار تومان

قرائت نافعِ مدنی به عنوان پرخوان‌ترین طریق قرائی از پیامبر اکرم (ص) در طول تاریخ مطرح است؛ رواج قرائت وی در بلاد حجاز، بخارا و جرجان، مصر، کرمانشاه، خراسان، خوزستان در برهه‌های مختلف تاریخ، نیز عمده ی مناطق اهل مغرب اعم از الجزایر، تونس، لیبی، موریتانی، مراکش، نیجریه، نیجر، بورکینافاسو و… در عصر حاضر نشان از گستره و اهمیت این قرائت دارد. سوابق علمی درخشان نافع و جایگاه والای او در علوم ادبی، اهمیت قرائت وی را دو چندان نموده است. کتاب حاضر به بررسی ادبی مواضع انفرادی قرائت نافع، نسبت به سایر قاریان هفتگانه پرداخته است.

× ارسال رسید