تحلیل وقف و ابتدای آیات منتخب از قرآن کریم

۸۵هزار تومان

آشنایی با مقوله وقف و ابتداء لازمه هر گفتار و نوشتاری است و اکثر علائم نگارشی برای تحقق همین هدف وضع شده اند چرا که جمله بندی درست بر هر سخنران و خواننده متن لازم است . در قرائت قرآن به دلیل محدودیت نفس قاری و حساسیت کلام الهی، اهمیت این مقوله مضاعف می شود. علم وقف و ابتداء با علوم کلیدی همچون ترجمه، تفسیر، صرف ، نحو، بلاغت، قراءات و حتی فقه، رابطه تنگاتنگی دارد و تغییر در وقف و ابتداء ممکن است به تغییرات مطلوب یا نا مطلوبی در هر کدام از موارد مذکور منجر شود .

× ارسال رسید