پدر ایمانف در انتظار بهشت

۱۵۰هزار تومان

رحیم پارچه‌باف دولتی، زاده 1315 در شهر قزوین است. در کودکی همراه با خانواده به شهر زنجان رفت و تحت تعلیم مرحوم استاد روزبه قرار گرفت با این که به خاطر شرایط اقتصادی خانواده، مجبور شد از نوجوانی به کار نقاشی و تزئینات داخلی ساختمان مشغول شود، اما هیچگاه از تحصیل بازنماند و به فراگیری زبان انگلیسی پرداخت او همواره به معلمی علاقه‌مند بوده و از تدریس و پژوهش (نگارش و ترجمه کتاب) جدا نشده است. به بسیاری از کشورهای دنیا مسافرت کرده و وقایعی از تاریخ معاصر را در قالب رمان به رشته تحریر درآورده است. از این سلسله تألیفات، «کتاب دور دنیا با هشتاد تومان» قبلاً به چاپ رسیده است. ترجمه کامل تعدادی از کتب مهم از جمله قرآن کریم، از آثار برجسته ایشان به‌شمار می‌رود

× ارسال رسید